Scholengroep Fluxus

De Zevensprong maakt deel uit van GO! Scholengroep Fluxus

Algemeen Directeur: dhr. Hans Deconinck
Coördinerend Directeur Basisonderwijs: mevr. Daisy Coonen

Binnen Scholengroep Fluxus staan er verschillende diensten ter beschikking die ons bijstaan in het beheer en de organisatie van onze Zevensprong:
– Financiën 
– Infrastructuur 
– ICT
– Personeel 
– … 

Logo GO!

We werken dagdagelijks, en dit met veel enthousiasme, om het Pedagogisch Project van het GO! mee vorm te geven. 
Meer informatie over het Pedagogisch Project en de werking van het GO! kan je hier vinden.

Als Zevensprongteam werken we nauw samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst en de dienst Nascholingen van het GO!
Op deze manier kunnen we onze pedagogisch-didactische visie nog meer kracht bij zetten!

Telefoon

014 47 10 60

GO! Scholengroep Fluxus

Grote Markt 52, 2300 Turnhout