Onze school werkt voor het medisch schooltoezicht en de leerlingenbegeleiding samen met CLB kempen.  

Meer info omtrent de werking en de openingsuren van het CLB kan je terugvinden op www.clbgokempen.be 

CLB Team De Zevensprong: 

Anke Sterckx : Onthaal medewerker            anke.sterckx@clbgokempen.be
Inge Ooms: Verpleegkundige                        inge.ooms@clbgokempen.be
Baiba Vogelaar: Arts                                       baiba.vogelaar@clbgokempen.be

Adres

Smallestraat 11, 2400 Mol

Telefoon

014 31 18 19