Evalueren

We moeten meten wat we weten

Op de 7sprong worden de kinderen geƫvalueerd op basis van schriftelijke evaluaties en observaties door de leerkracht.

We leren de kinderen kijken naar de eigen successen en verbeterpunten. Deze evaluaties worden verzameld in een portfolio. Binnen elke periode gaat deze mee naar huis.

De schriftelijke evaluaties worden gebundeld in een rapport.

Het rapport van de 7sprong ziet er anders uit. We werken met waardeschalen in plaats van punten.
Er zijn er vier:

  • Ik kan het uitleggen en tonen aan anderen
  • Ik kan het alleen
  • Ik kan het met hulp
  • Ik kan het samen met de juf

We geven een overzicht van de kennisdoelen waaraan gewerkt werd. Daarnaast krijgen kinderen scores op vaardigheden.
Beide scores worden naast elkaar gelegd zodat we een ruimer beeld krijgen van het kind in zijn totaliteit.

Kinderen krijgen meer inzicht in hun groei, wat maakt dat ze mee eigenaar worden van hun leerproces.

Om onszelf als lerende organisatie te blijven verbeteren en in vraag te stellen, nemen we gestandaardiseerde testen af. Deze worden op schoolniveau gebruikt om een overzicht te krijgen van onze sterke punten en aandachtspunten. Deze punten liggen dan aan de basis voor een schoolactieplan.