Praktisch

Schooluren

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

8u20 – 8u35

8u20 – 8u35

8u20 – 8u35

8u20 – 8u35

8u20 – 8u35

8u35 – 8u50

8u35 – 8u50

8u35 – 8u50

8u35 – 8u50

8u35 – 8u50

8u50 – 10u30

8u50 – 10u30

8u50 – 10u30

8u50 – 10u30

8u50 – 10u30

10u30 – 11u00

10u30 – 11u00

10u30 – 10u45

10u30 – 10u40

10u30 – 10u45

11u00 – 12u40

11u00 – 12u40

10u45 – 12u00

11u00 – 12u40

11u00 – 12u25

12u40 – 13u40

12u40-13u40

12u00 – 12u15

12u40 – 13u40

12u25 – 13u25

13u40 – 15u20

13u40 – 15u20

 

13u40 – 15u20

13u25 – 15u30

15u20 – 15u35

15u20 – 15u35

 

15u20 – 15u35

15u20 – 15u45

Oranje = Speeltijd

Groen = voor- en nabewaking op de speelplaats

Eten en drinken

We willen vragen dat de kinderen zoveel mogelijk gezonde tussendoortjes eten zoals fruit en groenten.  Op onze school brengen de kinderen geen snoep mee en geen koeken met chocolade. Tijdens de speeltijd drinken de kinderen water uit hun drinkbus.

Op woensdag is het “oog voor lekkers-dag”, dit wil zeggen dat de school een stuk fruit voorziet voor alle kinderen, het “oog voor lekkers-project” start in oktober.

Oog voor lekkers wordt mee mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse en Europese overheid.

Afwezigheden

Wanneer kinderen afwezig zijn, willen we graag dat ouders ’s morgens de school verwittigen. De eerste dag dat de kinderen terug op school komen, wordt het afwezigheidsbriefje (enkel voor kinderen van de lagere school of leerplichtige kleuters) aan de leerkracht gegeven.

Dit kan een doktersattest zijn of een zelf ingevuld briefje van de school. Deze vind je achteraan in de agenda (enkel voor een afwezigheid wegens ziekte voor maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen). Afwezigheden waarvoor geen briefje wordt binnengebracht, moeten door de school gemeld worden aan het CLB als onwettig.