GO

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE ZEVENSPRONG!

 

In De Zevensprong staat ‘Goesting in leren’ centraal.

We willen een school zijn waar kinderen graag naartoe komen.

 

We zetten in op zelfontdekkend leren, leren door ervaren, doen, bewonderen, verwonderen. We bieden een krachtige en moderne leeromgeving en staan in nauw contact met de wereld om ons heen. Ons motto is: ‘Begin met durven, eindig met kunnen’. Onze brede zorg gaat naar kinderen met mindere mogelijkheden, maar evenzeer naar kinderen met meer mogelijkheden. Het meegaan in de verschillen van kinderen zit verankerd in onze manier van werken.

 

We leggen het accent op talenten en streven naar een totale ontplooiing van kinderen, de ontwikkeling tot een evenwichtig persoon met een positief zelfbeeld, die anderen respecteert, om kan gaan met waarden en normen, voor zichzelf kan opkomen, eigen keuzes kan maken. We zetten bewust actief in op creativiteit in al zijn vormen.

Onze school ligt midden in een prachtig groen domein met veel open ruimte om te spelen. Er is ook een kinderboerderij waar de leerlingen helpen met het verzorgen van de dieren. Het kleinschalige karakter van onze school maakt het een school van kleine en grote mensen met oog en oor voor mekaar.

 

Wil je ons graag leren kennen?Je bent meer dan welkom! directie@zevensprongdessel.be