Op onze school zitten zo’n 100 kinderen. Heel verschillend, maar ook heel gewoon. Een kleuterschool met 3 kleuterklassen ligt op loopafstand van de lagere school die 4 klassen telt.   We noemen onze school wel eens de spiegel van de maatschappij, de spiegel van het dorp. Kinderen uit de buurt, kinderen van ouders die in de buurt werken en ook verschillende nationaliteiten, talen, een divers publiek. Als Nederlandstalige basisschool besteden wij veel aandacht aan taalvaardigheid. Nederlands is het bindmiddel dat ieder kind bij ons op school sterker maakt.   We willen een school zijn die deskundig bezig is met de totale opvoeding en ontplooiing van kinderen. Nieuwe inzichten bijbrengen, vaardigheden en houdingen leren ontwikkelen, belangstelling opwekken, zo ruim mogelijk ervaringen laten opdoen, onderwijs trachten te bieden vanuit de leefwereld van het kind zelf. Leren bewonderen en verwonderen…   Gelijke kansen bieden aan elke leerling. Een evenwicht zoeken en vinden tussen kennis en vaardigheden.   Als school hebben we aandacht voor de wereld om ons heen. Aandacht voor milieu, duurzaamheid, verkeersveiligheid en gezondheid. En aandacht voor kunst - & cultuureducatie in het bijzonder… Allemaal elementen die nodig zijn om kinderen op een positieve manier te leren functioneren in onze maatschappij. We proberen als school een sterke schakel te zijn in de opvoeding van onze kinderen. Ouders zien we als actieve partners die we graag betrekken bij het schoolgebeuren.