Belangrijke afspraak   De leerlingen die geen gebruik maken van de busdienst of de gemeentelijke kinderopvang worden ten vroegste om 08.35u toegelaten op de school.   Mogen wij u vragen om uw kinderen na het beëindigen van de lessen stipt op te halen. Gelieve, indien u om de één of andere reden uw kind niet op tijd kan ophalen, de school te verwittigen. Kinderen die niet tijdig kunnen opgehaald worden, moeten naar de kinderopvang.   Voor de goede orde en de veiligheid vragen wij de ouders bovendien om hun kind tot aan de schoolpoort te begeleiden.   Bij het einde van de lessen wacht u uw kind op aan de schoolpoort.   Zorg ervoor dat de leerkracht aankomst of vertrek van uw kind heeft opgemerkt! Help te voorkomen dat het ongemerkt de school verlaat en zorg er a.u.b. voor dat de schoolpoort van de kleuters altijd gesloten blijft.   Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klassen zonder toestemming te vragen aan de directie. Informatief contact of besprekingen met de leerkrachten kan enkel voor of na de lessen.