Elke week krijgt uw kind 2 lesuren Lichamelijke Opvoeding. Ook onze kleuters krijgen 2 lestijden per week kleuterturnen van juf Liene.   Benodigdheden voor de leerlingen van het lager: Voor de lessen lichamelijke opvoeding heeft uw kind een turnzak nodig met daarin turnpantoffels, een shortje en een T-shirt met het logo van de school. Indien uw kind nog geen T-shirt met logo van de school heeft, of het vorige ontgroeid is, dan kan u er ééntje aankopen aan €10 op het secretariaat.   Ons sportbeleid Leren en bewegen gaan heel goed samen. Daarom beschouwen we sport en beweging als een belangrijke pijler op weg naar een gezonde geest in een gezond lichaam. De bewegingsopvoeding in onze school beoogt de totale ontwikkeling van het kind en doorkruist het hele schoolleven. De kinderen leren bewegen in de lessen lichamelijke opvoeding, maar ze bewegen ook bij het leren lezen, schrijven, rekenen, enzovoort.   Als school stimuleren we de motorische ontwikkeling en de sportieve kwaliteiten van onze schoolkinderen door de aangeboden infrastructuur en allerlei activiteiten:   * De kinderen beschikken over een prachtige speelomgeving en een mooie kleutertuin. Peuters, kleuters en kinderen van de lagere school kunnen er naar hartenlust bewegen en spelen.   * Tijdens de speeltijden krijgen de kinderen spelmateriaal aangeboden, waaronder kegels, springballen, springtouwen, stelten…   * Eenmaal per week gaan de leerlingen van de lagere school gedurende 2 lestijden naar de Spinhal van Dessel.  Hier worden gevarieerde bewegingslessen aangeboden door de klasleerkrachten, waarbij zoveel mogelijk sporttakken aan bod komen.   * Ook voor de kleuters worden er tweemaal per week actieve bewegingslessen voorzien waarin basisvaardigheden zoals springen en lopen aangeleerd worden.   * Vanaf de derde kleuterklas wordt het zwembad van Arendonk ter beschikking gesteld voor watergewenning en zwemlessen.   * Daarnaast schrijven we ons als school in voor een aantal buitenschoolse sportactiviteiten.   Onze doelstelling voor een actieve school: kinderen en jongeren opvoeden in een omgeving waar ze meer dan voldoende bewegingskansen krijgen!