Infobrochure van de 3de graad!

 

Even voorstellen …

Wij zijn juf Carola en juf Emily. Dit schooljaar staan wij samen in het vijfde en zesde leerjaar. Op maandag en donderdag staat juf Carola de ganse dag voor de klas. Op dinsdag neemt juf Emily het ’s middags van juf Carola over en op vrijdag neemt juf Emily de klas de ganse dag voor haar rekening. Op woensdag zijn beide juffen aanwezig.   De methodes De lessen van de derde graad bestaan uit verschillende vakken waarvoor verschillende methodes worden gebruikt. Voor wiskunde maken we gebruik van Rekensprong plus. Een methode die toelaat om te differentiëren binnen de lessen. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om de leerlingen te laten oefenen op de computer met de oefencd-roms of het online oefenplatform www.bingel.be van uitgeverij Die Keure.   Voor Nederlands werkt juf Carola met zelf gekozen en uitgewerkte thema’s. Er wordt dit jaar vooral rond de verschillende tekstsoorten gewerkt. Hierbij komen zowel de vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod.   De lessen spelling worden gegeven door juf Emily en hiervoor gebruikt zij de methode Tijd voor Taal. Elke week staan één of twee spellingsmoeilijkheden centraal en ook de werkwoordspelling komt aan bod.   Frans wordt op onze school al aangeleerd vanaf de kleuterklas. Een grote troef omdat de leerlingen dan op jonge leeftijd al kennismaken met een nieuwe taal. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hebben op hetzelfde moment Frans maar het vijfde zal Frans krijgen van juf Emily en het zesde van juf Carola.   In de namiddag komen de lessen w.o. , muzische vorming, lichamelijke opvoeding en spelling aan bod. Voor de lessen w.o. werken we sinds enkele jaren met Mundo. Deze methode is opgebouwd rond een aantal focusthema’s zodat in de loop van het schooljaar de verschillende leerdomeinen evenredig aan bod komen. Afwisselend werken we rond een thema uit vijfde- of het zesde leerjaar. De leerstof die aan bod komt is voor beide klassen hetzelfde. Tijdens toetsen wordt er soms onderscheid gemaakt tussen beiden. Een aantal keren per jaar werken we rond losse projecten.   Muzische vorming bestaat uit verschillende domeinen waaronder: muzisch bewegen, beeld, muziek, drama en media. Deze lessen gaan steeds door op dinsdagnamiddag. Er wordt regelmatig klasdoorbrekend gewerkt via een doorschuifsysteem.   Op vrijdagnamiddag is er voor onze klas lichamelijk opvoeding voorzien. Dan wandelen we samen gezellig naar de gemeentelijke sporthal in de Pastorijstraat.   Om de drie weken gaan wij een uurtje zwemmen in het zwembad te Arendonk. Hier wordt vooral gewerkt aan uithouding, verbeteren van de zwemstijl, duiken, initiatie van watersporten …     Klasafspraken Wij werken in onze klas met beloningskaartjes die de leerlingen om de meest uiteenlopende redenen kunnen verdienen, vb. Agenda foutloos overschrijven, het antwoord weten op een vraag over iets wat we de dag voordien vertelden, als enige een bepaalde oefening correct gemaakt, orde in de bank, als enige het huiswerk ordelijk en volledig gemaakt … Wanneer ze 10 kaartjes verzamelden mogen ze een prijsje kiezen uit onze prijzenkoffer. Anderzijds kunnen ze die ook om de meest uiteenlopende redenen weer kwijtraken vb. veelvuldig zondigen tegen het klasreglement dat we in het begin van het schooljaar samen opstelden, huiswerk niet gemaakt, agenda of toetsen niet getekend … Elke leerling krijgt per maand 1 ‘sorry’ kaartje. Hij/zij kiest zelf wanneer ze dit inzetten. Wanneer ze het sorry kaartje inleveren, moeten ze geen beloningskaartje inleveren.   De lessen en huistaken worden ’s maandags voor de volledige week in de agenda genoteerd. De leerlingen weten op die manier reeds in het begin van de week welke taken ze wanneer moeten afgeven. Zo leren ze hun lessen en taken plannen en kunnen ze de taken en lessen op dagen dat ze naschoolse activiteiten hebben beperken door die reeds op voorhand af te werken. IN het begin van het vijfde loopt dit wel eens mis, maar na een maand of twee hebben de meesten deze werkwijze wel onder de knie. Net zoals in de voorgaande schooljaren werken wij met een takenbord. Elke week zijn de leerlingen verantwoordelijk voor een andere taak, gaande van het licht aan en uit doen bij het binnen- en buitengaat tot de zorg voor de dieren tijdens de middagpauze.     Samenwerking GO! Mol en Geel Voor de lessen techniek werken wij samen et de GO! Scholen van Mol en Geel binnen het kader van de proeftuinen. Een aantal keren per jaar nemen wij deel aan een les techniek in de middenschool te Mol of Geel. Zij hebben de nodige ruimte en materialen en vakleerkrachten ter beschikking. Ook bezoeken wij tweejaarlijks de doe-beurs en de wetenschapsbeurs in Mol of Geel. De leerlingen maken op die dagen kennis met de verschillende richtingen die beide scholen aanbieden.     GWP/ Schoolreis GWP, of officieel geïntegreerde werkperiode genoemd, maar beter bekend als bos- , sport- , of musicaklassen. Om de twee jaar trekken wij er met de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar op uit. Deze week buiten het klassieke klaslokaal geeft ons de kans om bepaalde delen van de leerstof in de praktijk om te zetten en om de leerlingen in een totaal andere omgeving te leren kennen.   In het jaar dat we niet op GWP gaan, maken we een schoolreis. Niet zomaar een uitstap naar een pretpark zoals in het verleden wel eens gebeurde, maar een pedagogische verantwoorde uitstap die aansluit bij een deel van de leerstof die in de loop van het schooljaar aan bod kwam.     Website / facebook Onze school bezit een website waarop je allerlei belangrijke informatie kan vinden: www.zevensprongdessel.be We beschikken sinds dit jaar ook over een facebookpagina. Dit laat ons toe om heel snel foto’s en berichten over een bijzondere activiteit of uitstap met u te delen.