Welkom in het eerste leerjaar

Methodes: Rekenen: Rekensprong Wibbel neemt ons mee op tocht om cijfers te gaan zoeken en dan te gaan rekenen met deze cijfers. Rekensprong is een heel gestructureerde methode, die voor alle kinderen heel geschikt is om mee te werken. Ze schenkt aandacht aan het automatiseren van de rekenoefeningen, het remediëren van zwakke leerlingen, het verrijken van oefeningen voor sterke leerlingen.   Taal: Veilig leren lezen Veilig leren lezen werkt met kernen. Elke kern begint met het vertellen van een verhaal. Aan de hand van deze verhalen worden letters en woorden geleerd. Ook deze methode is geschikt voor zowel zwakke als sterkere leerlingen. Er wordt gewerkt met een maan-versie en een zon-versie. De zon-versie biedt extra uitdagingen en is vaak ook een extra uitdaging voor kinderen die het eerste leerjaar dubbelen.   Taal: schrijven In september wordt er veel aandacht besteed aan het aannemen van een goede schrijfhouding en een goede pengreep. Dit gebeurt aan de hand van een verhaal van een koning die wil leren schrijven. Via prenten die aan het bord bevestigd worden, worden de leerlingen regelmatig herinnerd aan die goede houding en pengreep.   Het leren schrijven van letters en woorden leren de kinderen op zelfgemaakte werkblaadjes. Het aanleren van de letters loopt samen met het leren lezen van de letters. Het schrijven van de woorden gaat iets trager. De leerlingen schrijven steeds met potlood. Vanaf de paasvakantie leren de kinderen schrijven met een pen.   Smartboard: In het eerste leerjaar is een smartboard aanwezig. Dit wordt heel vaak gebruikt om zowel instructies van de lessen te geven maar ook om kinderen te laten oefenen. De smartboarden zijn momenteel niet meer weg te denken in de klas.   Afspraken in de klas Beloningssysteem In de klas wordt er gewerkt met een beloningssysteem. Dit zijn belonings-kaartjes die de kinderen kunnen verdienen wanneer ze iets goed doen, mooi schrijven, stil zijn, een goede schrijfhouding aannemen, … Wanneer de kinderen 10 kaartjes hebben mogen ze deze inwisselen voor een sticker. Is hun stickerblad vol, dan mogen ze iets kiezen uit de beloningsmand. Maar kinderen moeten soms ook een beloningskaartjes afgeven als ze bv. roepen door de klas, zomaar rondlopen in de klas, naar toilet willen gaan als het net speeltijd is geweest, als ze zich niet aan de klasafspraken kunnen houden. Die klasafspraken worden in het begin van het schooljaar samen gemaakt.   Takenbord Het is heel belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Daarom krijgt elk kind wekelijks een taak. Zo hebben wij de volgende taken in de klas: * uitdelen en ophalen, * planten water geven, * kalender aanpassen, * broodbak meenemen, * postbode, * controleur (ramen, licht, deur), * de vissen eten geven, * vrij   Agenda Dagelijks vult de juf samen met de kinderen het agenda in. Elke dag nemen de kinderen thuis hun agenda uit hun boekentas zodat ze kunnen zien welk huiswerk ze precies moeten doen. Wanneer ze hun huiswerk gedaan hebben, moeten ze in hun agenda nog aanduiden of ze dit alleen konden oplossen, of ze hulp hebben gekregen. Ouders moeten elke dag het agenda mee ondertekenen. Het is heel belangrijk dat kinderen zelfstandig worden maar ouders moeten hen hier toch zeker wat in begeleiden.   Huiswerken Kinderen van het eerste leerjaar krijgen natuurlijk ook al huiswerk mee maar enkele maanden geleden waren zij nog kleuter. We mogen hen dus niet overbevragen. Daarom is een half uurtje huiswerk maken voldoende. Moet je kind toch langer werken, dan mag je als ouder een lijn onder het huiswerk trekken en vermelden dat er reeds een half uur gewerkt werd. Vanaf oktober krijgen de kinderen een leesboekje en rekenkaartjes mee. Hier wordt dan bijna dagelijks mee geoefend. Verder krijgen de kinderen: - op maandag: een taalblaadje - op dinsdag: een rekenblaadje - op donderdag: een schrijfblaadje   Verjaardagen Kinderen kijken altijd uit naar hun verjaardag. Ook op school wordt deze dan gevierd. In onze klas kiezen de kinderen uit een boekje waarmee ze willen trakteren. Op deze manier krijgt elk kind de kans om op een leuke manier gevierd te worden.   Graadsklas: wat en hoe? Een graadsklas is een klas waar de kinderen niet per leerjaar samen zitten maar wel per graad. Zo zitten op onze school de kinderen van het eerste en tweede leerjaar samen voor de lessen die plaatsvinden in de namiddag. Het gaat dan voor de vakken: wereldoriëntatie (WO), muzische vorming en lichamelijke opvoeding. Voor de andere vakken zoals taal en rekenen zitten ze wel per leerjaar.   Schoolreis / Sportdag Elk jaar gaan de kinderen op schoolreis. Dit is elk jaar verschillend. Wat wel vaststaat, is dat de leerkrachten zoeken naar een schoolreis die aansluit bij de leerplannen. Ook organiseren de leerkrachten jaarlijks een sportdag. Soms gaat deze door op de school zelf, soms kan deze doorgaan op verplaatsing. We proberen hier altijd een fijne en heel sportieve dag van te maken.   Facebook Onze school heeft ook een facebookpagina. Regelmatig plaatsen de leerkrachten tekstjes of foto’s hierop. Zo kunnen jullie meevolgen wat er op onze school zoal gebeurt. Hieronder vind je het webadres: https://www.facebook.com/dezevensprongdessel/ Kom gerust al eens een kijkje nemen!