Wat leert je kleuter in de 1ste kleuterklas?   Er wordt gewerkt met verscheidene thema’s die aansluiten bij de leefwereld en de interesses van de kleuters (Vb. Ballen & ballonnen, lente). Er is ook de klaspop “Jules” die deelneemt aan allerlei activiteiten in de klas.   Je kind leert: - Gevoelens uiten en sociaal omgaan met elkaar (delen, verdraagzaamheid, samenspel) - Genieten van het samenzijn in groep - Zelfstandig zijn bij o.a. jassen aan en uitdoen, toiletbezoek - Afspraken naleven - Opdrachten begrijpen en uitvoeren - Fantasie gebruiken in de verscheidene klashoeken - Naar anderen luisteren - Zelf vertellen - Nieuwe woordenschat - Controle krijgen over de fijne en grove motoriek - Uitdagingen aangaan - Zelf ontdekken van mogelijkheden en kunnen   Wat met de verschillende leeftijden in de klas? - Kinderen leren van en met elkaar op verschillende niveaus - De oudere kleuters helpen spontaan of op vraag de jongere kleuters - Kleuters leren zorgzaam omgaan met elkaar - Kinderen leren rekening houden met het kunnen van de andere   Hoe verloopt een schooldag? De dag is onderverdeeld in klassikale activiteiten en keuzeactiviteiten. De dag wordt steeds klassikaal gestart op de onthaalmat.   Klassikale activiteiten: - Kalenders zodat de kinderen de dagen van de week en het weer leren - Dagschema waar de kinderen zien welke activiteiten er die dag aan bod komen = inoefenen van de woordenschat - Aanwezigheidskalender zodat de kleuters zien wie wel / niet in de klas is - Verhalen vertellen - Tafelpoppenspelen - Leren van liedjes en versjes - Aanbrengen van nieuwe woorden zoals vb. de kleuren - Waarnemingen van materialen in verband met het thema - Middageten en speeltijden - Knabbelmoment (Eten van fruit of een koek) - Toiletbezoek - Turnen en dit 2 keer 1uur/week   Keuzeactiviteiten: - Knutselen (schilderen, knippen, tekenen, kleien …) - Poppenhoek - Automat - Puzzels en gezelschapsspelen - Klein en groot manipulatiemateriaal - Materiaal voor fantasiespel… - Materiaal gebonden aan de verscheidene thema’s   ! Op woensdag wordt er een klassikale activiteit gegeven voor ALLE kleuters van de 1ste tot de 3de kleuterklas. (Poppenkast, dans, toneel)   Wat zit er in de boekentas? - Gezonde tussendoortjes (Vb. fruit, koek zonder chocoladeomhulsel) - Water voor bij de tussendoortjes - Boterhammendoos voor het middageten - Drankje zonder prik om bij het middagmaal te drinken - Reservekledij   Een boekentas in een felle kleur spreekt de kleuters aan en herkennen ze sneller. Voorzie er één die het kind zelf kan openen en sluiten en voldoende ruim is.   Wat heeft je kleuter nodig? - Een kussen voor op de onthaalmat, zo heeft ieder kind iets vertrouwds van thuis - Foto voor de aanwezigheidskalender - Papieren zakdoeken   Voor de kleuters die nog niet zindelijk zijn: - Voldoende luiers (kunnen op school blijven) - Vochtige doekjes - Reserve kleding (voorzien van naam)   Kleuters die af en toe een ongelukje hebben: - Vochtige doekjes - Reserve kleding (voorzien van naam)   Reservekledij van thuis kan op school gelaten worden. Gelieve de reservekledij van de school zo snel mogelijk weer mee te geven.   Hoe weet je wat er in klas gebeurt? - Via het mededelingenschrift Hierin worden alle brieven en informatie van de school en juf medegedeeld. - Via het liedjes en versjesboek - Via de website www.zevensprongdessel.be - Via https://www.facebook.com/dezevensprongdessel - Via de maandplanning - Via de nieuwsflash - Via de oudercontacten - Maar vooral via jullie kleuter die na verloop van tijd steeds vlotter zal vertellen wat hij gedaan heeft. In het begin is dit vertellen nog beperkt daar ze zoveel beleven!