Onze visie op kunst - & cultuureducatie   “Je voelt je goed en ontdekt je talenten in De Zevensprong…”   In onze school willen we actief werken en streven naar een optimale ontwikkeling van elk kind tot een evenwichtig persoon met een positief zelfbeeld dat anderen respecteert, om kan gaan met waarden en normen, voor zichzelf kan opkomen, eigen keuzes kan maken en sociaal vaardig is. Hiervoor hebben ze een stimulerende omgeving nodig, waarin ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en waar rekening gehouden wordt met hun eigenheid, karakter, aanleg, talenten en capaciteiten.   Muzische vorming helpt ons alvast om hier meer invulling aan te geven. Daarom laat onze school Muzische vorming als een kleurige, frisse slinger in en rond alle leergebieden bewegen zodat onze kinderen nog meer kansen krijgen om al hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien tot fijne, zich goedvoelende, creatieve jongeren.   Onze school wil zo gaandeweg een volwaardig kunst – en cultuurbeleid ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren opdat we toekomstgericht een brede school mogen worden die haar kinderen alle kansen biedt.   Leerlingen maken bij Kunst - & Cultuureducatie namelijk kennis met nog meer uitingsvormen zodat ze ook hier weer leren waar hun belangstelling en hun talenten liggen en welke talenten zij graag verder willen ontwikkelen. Daarom willen we in de Zevensprong graag structureel meer aandacht besteden aan kunst en cultuur. We vinden het enorm belangrijk dat kinderen zich veelzijdig ontwikkelen. Door het stimuleren van het creatieve vermogen willen we het cognitieve niveau en het sociaal-emotioneel functioneren bij onze kinderen vergroten. Het creatieve vermogen helpt hen bijvoorbeeld bij het oplossen van kleine en grote problemen. Kinderen die veel creatieve activiteiten ondernemen hebben ook vaak veel meer zelfvertrouwen, ze zijn nieuwsgieriger, inventiever en socialer. Door deze afwisseling in ons lesprogramma verhogen we ook het plezier in het naar school gaan.   Kunst en Cultuur voegt iets extra's toe aan ons onderwijs.  Wanneer je onze school binnenkomt zie je dit meteen. Overal zijn kunstwerken van onze kinderen terug te vinden die ze maakten tijdens de wekelijkse Muzische Ateliers. Vanaf dit schooljaar komen de domeinen beeldende vorming, techniek, dans & bewegen, drama en muziek nog meer aan bod. Van een uitdaging gesproken !  

Bestudeer de wetenschappen, bestudeer de kunst, ontwikkel je zintuigen, in het bijzonder: leer zien! Realiseer je dat niets op zichzelf staat en dat alles met elkaar in verbinding staat.

                                                                                                                                   Leonardo Da Vinci