Bij het begin van het schooljaar wordt er een infoavond georganiseerd.
Deze infoavond vindt plaats op maandag 7 september 2015 om 19u00.

 

Driemaal per jaar wordt er een ouderavond ingericht en drie keer per schooljaar wordt een schoolrapport meegegeven.

 

Data oudercontacten schooljaar 2015-2016:

  • donderdag 29 oktober 2015
  • donderdag 24 maart 2016
  • maandag 27 juni 2016

 

Data schoolrapporten:

  • maandag 7 december 2015
  • vrijdag 25 maart 2016
  • donderdag 30 juni 2016

Naast de schoolresultaten worden in het rapport ook de leef- en werkattitudes beoordeeld.

De kleuterjuf bespreekt de vorderingen en ontwikkeling van uw kleuter tijdens de ouderavonden.