Er is ochtendtoezicht vanaf 8u35.

 

Speelkwartier voor alle leerlingen: van 8.35u – 8.50u

 

 

Aanvang van de lessen:
Voormiddag: 8.50u
Namiddag: 13.00u

 

 

Einde van de lessen:
Maandag, dinsdag en donderdag tot 15u20
Woensdag tot 12.00u
Vrijdag tot 15u35

 
Lesuren:
08.50u – 10.30u – les
10.30u – 10.45u – speeltijd
10.45u – 12.00u – les
12.00u – 13.00u – middagpauze
13.00u – 14.15u – les
14.15u – 14.30u – speeltijd
14.30u  – 15.20  – les (Op vrijdag tot 15u35)

 

 

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op tijd komen.
Laattijdig aankomen stoort het klasgebeuren en doet de kinderen boeiende en leerrijke lessen missen.